Terapia poznawczo-behawioralna

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORLANA, NA CZYM POLEGA?


Klient i terapeuta pracują wspólnie nad określeniem i zrozumieniem zgłaszanych problemów koncentrując się na związku występującym pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby i wpływie, jaki ma on na codzienne funkcjonowanie. W tej formie psychoterapii główny nacisk położony jest na trudności występujące „tu i teraz” – w bieżącym życiu klienta.  
Określane są wspólnie konkretne cele terapii, czas jej trwania oraz strategie  / metody pracy, których zasadność i skuteczność jest poddawana ciągłej ocenie. Terapia skupia się zazwyczaj na pomocy klientowi w znalezieniu takich sposobów rozwiązania trudności, które są bardziej skuteczne niż dotychczas stosowane. W procesie tym pacjenci często zachęcani są także do wypróbowania nowych sposobów radzenia sobie w czasie pomiędzy sesjami. 
Terapia przewiduje określoną ilość sesji, która różni się w zależności od rodzaju i nasilenia problemu pacjenta. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają najczęściej godzinę. Po zakończeniu terapii pacjent i terapeuta umawiają się zwykle na określoną ilość (zazwyczaj kilka) sesji w większych odstępach czasu. Sesje te mają na celu podtrzymanie efektów leczenia.


W JAKIM RODZAJU PROBLEMÓW MOŻE POMÓC TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA?

Od kilkudziesięciu lat prowadzone są na świecie badania nad skutecznością tej formy terapii. Pokazują one, że terapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna w leczeniu:

 • Lęku i napadów paniki
 • Fobii (w tym fobii społecznych, agorafobii)
 • Depresji
 • Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjnego (natręctw)
 • Zaburzeń odżywiania
 • Problemów występujących u dzieci i młodzieży
 • Zaburzeń zachowania i emocji np. tików
 • Złości
 • Problemów z narkotykami i alkoholem
 • Zaburzenia afektywnego dwubiegunowego
 • Zespołu stresu pourazowego (PTSD)
 • Zaburzeń snu

W zależności od rodzaju i nasilenia problemu pacjenta terapia poznawczo-behawioralna może być stosowana jako jedyna metoda leczenia, lub w połączeniu z farmakoterapią.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ(+48) 61 866 82 34