Fototerapia

FOTOTERAPIA

w postaci naświetlania specjalną lampą o widmie zbliżonym do słonecznego i natężeniu ok. 10000 luxów.

cena 0,5h - 10zł

DEPRESJA SEZONOWA.

W naszym kraju od kilku do kilkunastu procent ogólnej populacji manifestuje - zależne od pór roku - zmiany nastroju, stopnia aktywności zawodowej i społecznej, upodobań dietetycznych, zaburzenia snu. Sezonowe zmiany długości dnia oraz intensywności światła słonecznego wydają się mieć tu decydujące znaczenie. Światło słoneczne jest najsilniejszym synchronizatorem rytmów biologicznych człowieka. Jego działanie może powodować przesunięcia w czasie rytmów okołodobowych takich jak:

  • czuwanie-sen,
  • temperatura ciała,
  • rytm wydzielania niektórych hormonów, etc.

Dzięki temu organizm zdolny jest dostosować się do sezonowych zmian oświetlenia. Wydaje się, że upośledzenie endogennych mechanizmów adaptacyjnych odgrywa główną rolę w patogenezie zespołu psychopatalogicznego określanego mianem choroba afektywna sezonowa (ChAS), inaczej depresja zimowa.

Charakteryzuje się ona:

  • zaburzeniami rytmu czuwanie - sen pod postacią nadmiernej senności,
  • nadmiernym apetytem na słodycze,
  • obniżeniem podstawowego nastroju,
  • zmniejszeniem aktywności ruchowej,
  • upośledzeniem sprawności intelektualnej.

Objawy te ustępują samoistnie wraz ze wzrostem intensywności światła słonecznego i wydłużaniem się fotoperiodu. Spostrzeżenie to stało się podstawą zastosowania jasnego, sztucznego światła zblizonego parametrami do światła słonecznego czyli fototerapii w leczeniu depresji zimowej. Badania ostatnich lat dowodzą, że zastosowanie fototerapii w znacznym stopniu łagodzi objawy ChAS, bądź nawet powoduje ich całkowite ustapienie. W porównaniu z farmakoterapią podkreśla się korzyści ekonomiczne, komfort tej metody, mozliwość stosowania w każdej grupie wiekowej, znaczne zawężenie przeciwwskazań. Badania epidemiologiczne wskazują, że dolegliwości związane z ChAS odczuwa 2-5% ogólnej populacji, w tym 70-80 % stanowią kobiety. ChAS stanowi więc problem społeczny, tym bardziej, że część osób pozostaje bez jakiejkolwiek pomocy terapeutycznej, część zmuszona jest korzystać z leczenia środkami przeciwdepresyjnymi ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ(+48) 61 866 82 34