Coaching

Dla kogo coaching?

 • dla każdego, kto chce dokonać zmiany w swoim życiu,
 • dla każdego, kto jest gotowy wyjść z miejsca, w którym nie czuje się komfortowo,
 • dla osób, które nie wiedzą, dokąd chcą dojść i nie zawsze wiedzą, co jest dla nich ważne,
 • dla osób pragnących uwolnić swój potencjał,
 • dla osób szukających rozwiązań na przyszłość.
Coaching pomaga w:
 • definiowaniu i odkrywaniu siebie,
 • wzmocnieniu i wsparciu potencjału,
 • otwieraniu nowych możliwości,
 • podbudowaniu wiary we własne siły i potencjał.
 • doskonaleniu posiadanych kwalifikacji,
 • nabywaniu nowych umiejętności,
 • korygowaniu niepożądanych zachowań.
Nieodłącznym i istotnym elementem coachingu jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między Coachem, a jego Klientem (osobą, której coaching dotyczy)

Metody pracy:

 • wspieranie Klienta w osiągnięciu przez niego uzgodnionych wspólnie celów,
 • pomoc w zaplanowaniu nowych strategii postępowania,
 • pomoc poprzez zadawanie pytań i bycie aktywnym, cierpliwym i życzliwym słuchaczem,
 • udzielanie informacji zwrotnej,
 • obserwacja zachowań Klienta.

procesie coachingu konieczne jest zaangażowanie Klienta. Nie da się przecież wybrać dobrych rozwiązań za kogoś, można mu jedynie w tym pomóc. Coach jest osobą towarzyszącą w tym procesie, asystentem zmiany.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ(+48) 61 866 82 34