Problemy szkolne

Problemy szkolne - diagnostyka i leczenie

Lęk przed szkołą, nauczycielem, porażką..., nieumiejętność nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów 
z rówieśnikami; zespół braku koncentracji uwagi i szybkiej męczliwości podczas nauki - to bezpośrednie 
przyczyny trudności szkolnych. 

Można im zapobiegać poprzez:

  • indywidualną diagnozę dziecka: wechsler dla dzieci, rysunek projekcyjny, 
  • zabawa kierowana, będącą wstępem do specjalistycznie dobranej terapii,
  • rozwijanie wiary w zasoby psychiczne i siły fizyczne dziecka,
  • Poprawę funkcji poznawczych (szczególnie koncentracji uwagi),
  • podniesienie efektywności uczenia się,
  • eliminowanie przyczyn zaburzeń i ich skutków,
  • projektowanie przyjaznej dziecku niszy ekologicznej. 

Terapia adresowana jest do:

  • Dzieci z trudnościami szkolnymi, z problemami adaptacyjnymi, obawiających się szkoły i nowych sytuacji, nieznanych miejsc, dzieci, które czują się samotne i niezrozumiane.
  • Dorosłych, którzy chcą pomóc swoim dzieciom.
  • Pedagogów i nauczycieli, którym dobro wychowanków i podopiecznych szczególnie leży na sercu.
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ(+48) 61 866 82 34