Problemy rodzinne

Problemy rodzinne

W ramach rozwiązywania problemów rodzinnych, zajmujemy się:

  • terapią par
  • terapią rodzinną
  • terapią dzieci

W zależności od potrzeb i dynamiki zmian, spotkania terapeutyczne odbywają się ze wszystkimi 
członkami rodziny czy z parą, a także indywidualnie.

Rodzina traktowana jest jako system, którego prawidłowe działanie uzależnione jest 
od funkcjonowania każdego z członków rodziny i ich wzajemnych relacji.

Terapia ma na celu:

  • poprawę sposobów komunikowania się członków rodziny czy pary
  • kształtowanie empatii i tolerancji będących bazą dla realizacji potrzeb (indywidualnych i rodzinnych)
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych (rozpad związku, żal po stracie, choroba i śmierć w rodzinie, uzależnienia, problemy wychowawcze i szkolne itp)
  • radzenie sobie ze stresem
  • wypracowanie postawy konsekwencji we wprowadzanych w czasie terapii zmianach

Terapia adresowana jest dla dorosłych i dzieci (rodziców, współmałżonków czy rozwiedzionych, narzeczonych, dziadków, teściów, rodzeństwa, potomstwa) wszystkich tych, którzy potrzebują wsparcia, wskazówek, 
mediacji w procesie poprawy funkcjonowania swej rodziny czy związku.

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ(+48) 61 866 82 34