mgr Agata Zabor

Specjalista terapii uzależnień

 

Oferuję profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin z problemem uzależnieniaDorosłych Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych(DDD):

  • konsultacje diagnostyczne (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze),

  • terapię indywidualną,

  • terapię indywidualną pogłębioną osób uzależnionych utrzymujących abstynencję, a nadal doświadczających trudności w różnych sferach życia,

  • konsultacje dla par,

  • interwencje w kryzysie,

  • poradnictwo,

  • psychoedukację,

  • profilaktykę uzależnień.

 

Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam szkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii osób uzależnionych w Instytucie Terapii i Edukacji w Poznaniu, rekomendowane przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN). Praktykę kliniczną zdobywałam w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku oraz w Ośrodku Readaptacyjno- Rehabilitacyjnym w Karczewie, które są rekomendowane prze KBPN. Ukończyłam także „VIII Program szkoleniowy dla terapeutów uzależnień z zakresu terapii uzależnień behawioralnych”.

 

Od kilku lat zdobywam doświadczenie i podnoszę swoje kompetencje w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Obornikach, gdzie prowadzę terapię indywidualną oraz grupową. Ponadto współpracuje i doskonale swoje umiejętności w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu oraz w zespole Poradni Specjalistycznych w Wągrowcu. Niezwykle ważne jest dla mnie wzbogacanie swojej wiedzy z zakresu leczenia uzależnień i psychoterapii, dlatego regularnie biorę udział w szkoleniach, treningach oraz konferencjach naukowych.

W ramach swojej „Pracowni Terapii i Rozwoju” prowadzę szkolenia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień dla nauczycieli, pracowników socjalnych, rodziców i opiekunów młodzieży z grup tzw. „ryzyka” oraz warsztaty rozwoju osobistego.

W pracy terapeutycznej kieruje się Kodeksem Etyki Terapeuty uzależnień, którą poddaję regularnej superwizji.

 

 

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ(+48) 61 866 82 34