mgr Katarzyna Grześkowiak

psycholog, psychoterapeuta

tel. 692 218 814

www.pracownia-agnosco.plUkończyła studia psychologiczne (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie 4-letnie studia podyplomowe Terapia Poznawczo-Behawioralna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym. Uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematu. Poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

Jej doświadczenia zawodowe obejmują przede wszystkim pracę terapeutyczną i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży, pracę z osobami w kryzysie, a także diagnostykę psychologiczną. Szczególnie silnie związana jest z pomocą osobom, które mają za sobą doświadczenia traumatyczne i zmagają się z psychologicznymi konsekwencjami przeżytych urazów. Ukończyła szkolenie w leczeniu zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) metodą Przedłużonej Ekspozycji według protokołu „Prolonged Exposure Therapy for PTSD” (E. Foa i wsp.).

Jako psychoterapeuta współpracowała z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego w programie badawczym i terapeutycznym „Przyczyny i następstwa wypadków drogowych” (Program TRAKT). W Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Oddział w Poznaniu) prowadzi zajęcia dotyczące PTSD i terapii ofiar wypadków drogowych, dla psychologów kształcących się na studiach podyplomowych. Planuje dalej rozwijać swoje umiejętności i zdobyć kwalifikacje Psychotraumatologa.


TERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORLANA, NA CZYM POLEGA?

Klient i terapeuta pracują wspólnie nad określeniem i zrozumieniem zgłaszanych problemów, koncentrując się na związku występującym pomiędzy myślami, emocjami a zachowaniem danej osoby oraz wpływie, jaki ma on na codzienne funkcjonowanie.

Terapia skupia się zazwyczaj na pomocy klientowi w znalezieniu takich sposobów rozwiązania problemów, które są bardziej skuteczne niż dotychczas stosowane. W procesie tym pacjenci często zachęcani są także do wypróbowania nowych sposobów radzenia sobie w czasie pomiędzy sesjami. Terapia przewiduje określoną ilość sesji, która różni się w zależności od rodzaju i nasilenia problemu, z którym przychodzi pacjent. Sesje odbywają się z reguły raz w tygodniu i trwają najczęściej godzinę. Po zakończeniu terapii pacjent i terapeuta umawiają się zwykle na określoną ilość (zazwyczaj kilka) sesji w większych odstępach czasu. Sesje te mają na celu podtrzymanie efektów leczenia.

 

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią o bardzo dobrze zbadanej i udokumentowanej skuteczności. Badania w tym obszarze prowadzone są w Polsce i na świecie od kilkudziesięciu lat. Pokazują one, że terapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna w leczeniu m.in.:

 • Lęku i napadów paniki

 • Fobii (w tym fobii społecznych, agorafobii)

 • Depresji

 • Zaburzenia afektywnego dwubiegunowego

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (natręctw)

 • Zaburzeń odżywiania

 • Zaburzeń zachowania i emocji

 • Zespołu stresu pourazowego (PTSD)

 • Zaburzeń snu

 • Złości

 • Problemów z narkotykami i alkoholem (oraz innych form uzależnienia)ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ(+48) 61 866 82 34