mgr Aleksandra Czarczyńska-Orchowska

NEUROLOGOPEDA DYPLOMOWANY

tel. 668 305 877 (wizyty domowe)

Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy i języka u pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, po udarach, guzach mózgu oraz w wyniku urazów i chorób neurodegeneracyjnych.

Prowadzi terapię osób z afazją, dyzartrią oraz pragnozją (zaburzenia mowy i języka po uszkodzeniu półkuli niedominującej). Prowadzi treningi stymulujące funkcje językowe i inne procesy poznawcze u osób starszych.

Członek Polskiego Związku Logopedów oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Wykształcenie:

 • Ukończyła studia na wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 •  Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii, UAM w Poznaniu 
 • Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Neurologopedii, WSEI i I w Poznaniu 

Doświadczenie:

 • Wolontariat na Oddziale Leczenia Udarów Mózgu oraz Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu - diagnoza i terapia pacjentów po udarach
 •  Praca na Oddziale Leczenia Udarów Mózgu oraz Oddziale Neurologicznym w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu
 •  Praca na Oddziale Leczenia Udarów Mózgu oraz Oddziele Neurologicznym w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu 
 • Współpraca z Medicover w zakresie świadczenia usług neurologopedycznych 
 • Terapia pacjentów w ramach prywatnej praktyki 
 • Wizyty w domu pacjentów 

Szkolenia i warsztaty:

 • „Diagnoza i terapia afazji” / prowadzący: dr Jolanta Panasiuk, Polski Związek Logopedów Oddział Wielkopolski 
 • „Pacjenci z uszkodzeniami mózgu – afazja, dyzartria. Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja”/ prowadzący: Zofia Twardochleb, Polski Związek Logopedów Oddział Lubuski
 • „Afazja – diagnoza i terapia”/ prowadzący: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, Fundacja „Promyk Słońca” i Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne 
 • „Neuropsychologia: różnicowanie afazji” / prowadzący: dr hab. n. med. prof. nadz. Joanna Seniów, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
 • „Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu. Diagnoza i terapia afazji”/ prowadzący: Marlena Puchowska, specjalista afazjolog
 •  „Jakie to było słowo? - czyli afazja w teorii i praktyce” / prowadzący: mgr Aleksandra Zmudzińska, organizator: Ośrodek Rozwoju i terapii mowy EDU-LOGOS 
 • „Mutyzm wybiórczy – problem psycho czy logo?” / prowadzący: mgr Barbara Ołdakowska-Żyłka, organizator: Polski Związek Logopedów Oddział Wielkopolski
 •  „Emisja i higiena głosu” / prowadzący: mgr Aneta Knak 
 • „Otępienie czołowo-skroniowe – diagnoza i terapia” / prowadzący: prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska, Fundacja „Promyk Słońca” i Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ(+48) 61 866 82 34