lek. med. Anna Kaczmarska

Tel. 694 587 537

Lek. med. Anna Kaczmarska jest specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którą ukończyła w 2002 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2003 roku pracując na oddziałach psychiatrycznych i Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego.

Od 12 lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych w szczególności: 

  • zaburzeń nastroju (depresja, dystymia)
  • zaburzeń nerwicowych (lęki, fobie)
  • zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zespoły urojeniowe)
  • zaburzeń związanych ze stresem i pod postacią somatyczną
  • zespołów otępiennych
  • zaburzeń snu

Pracuje również z osobami:

  • znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej (kryzys, żałoba),
  • uzależnionych od substancji psychoaktywnych
  • osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ(+48) 61 866 82 34